The website is provided by Spotloq
represented by Badar Jamil and Nico Arnold
 

Contact us via email: nico_at_spotloq.com | badar_at_spotloq.com

Cookies
SVENSKA // Vi använder cookies av tekniska skäl och för att underlätta den enskilda besökarens aktiviteter och för att mäta trafiken för statistikändamål. Informationen som samlas in är anonym och innehåller inga personliga uppgifter såsom namn eller e-postadress. 

Vi använder Google Analytics för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen. Alla IP-adresser är avidentifierad (masked) vilket gör att information om besökaren kan inte spåras och du som användare inte kan iden­ti­fie­ras genom det underlag för statistik som samlas. Informationen som skapas av dessa cookies genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman IP-adresser med andra data som Google innehar.

Om du inte vill tillåta lagring av kakor på din dator kan du stänga av det i din webbläsares inställningar.

Mer om lagen och cookies kan du läsa på Post och Telestyrelsens webbplats:
https://www.pts.se/sv/Bransch/Regler/Lagar/Lag-om-elektronisk-kommunikation/Cookies-kakor/

 

ENGLISH // This website uses cookies based on diverse technical reasons to support the users activities and provide usage statistics on the website. The collected data is anonymised and does not contain any personalised information like names or email-addresses.